Živá Zahrada Oáza osobního rozvoje, kavárna se zdRAWou duší

 

Karlštejna

MAGISTERIUM

Kdy: 20.3.2017 od 17h

   PŘÍSPĚVEK: 100 Kč

t Zpět

Přednáška s živou hudbou středověkou hudbou a křtem nové knihy z doby Karla IV.

Přednáška bude zaměřena na uměleckou výzdobu posvátných prostor hradu Karlštejna, jež vychází z křesťanského hermetismu a sedmi svobodných umění, zastoupených zde posvátnou geometrií, alchymií, astrologií i hudbou ve smyslu kosmologickém. Karlštejn se za Karla IV. stal nejen mezinárodním projektem spásy s vyzdvižením role nové rodící se dynastie Svatého grálu, ale též představuje komplexní umělecké i mystické dílo s alchymicko-astrologickou koncepcí magistra Theodorika, jež nemá v Evropě obdoby.

 

Dr. Hana Sar Blochová (Rosa de Sar)

Slovo, zpěv a gotická harfa

Autorka píšící pod pseudonymem Rosa de Sar je absolventkou dějin středověkého umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dále vystudovala technologii restaurování uměleckých děl na Vysoké škole chemicko-technologic-ké v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje hudbě a výtvarnému umění, znalectví uměleckých děl a průzkumu stavebních památek a v poslední době také muzikoterapii. Zabývá se starověkou a středověkou filosofií, mystikou a alchymií. Je též autorkou knih: Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (Onyx 2007, SAR 2015), Mesiáš (Onyx 2010), Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (SAR 2012, 2014, 2015) a Mysterium Karlštejna (SAR 2012).